Budapest Főváros VIII. kerület  Józsefvárosi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

Gazdálkodási Ügyosztály

Lakásügyi Iroda

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Tel: 459-2-124, Fax: 459-2134

 

részére                                                                      ügyiratszám: 06-1623/2009.

                                                                                              Ügyintéző: dr. Bojsza

Budapest,

Mátyás tér

1084

 

 

Tisztelt Uram!

 

Hivatkozva kérésére, melyben a kerületi üres lakásállomány mennyiségéről és minőségi összetételéről, azok tervezett hasznosításáról, illetve az ebből az elmúlt években befolyt bevételek felhasználásáról kér felvilágosítást, az alábbi tájékoztatást adom:

 

A kérelmében megjelölt Bp., VIII. Mátyás tér 14. sz. alatti épületben nyilvántartásunk szerint 2 db. üres önkormányzati tulajdonú lakás van ( III. 7., IV. 1.). A III. 7. sz. alatti lakást a Rév8 Zrt. városrehabilitációs feladatai ellátására fel kívánja használni, a IV. 1. sz. alatti lakás hasznosításáról még nem rendelkezünk információval, a döntés meghozatalát követően a lakás hasznosításának módjáról természetesen tájékoztatni fogjuk.

 

A kerületi üres lakásállomány mennyiségéről és minőségi összetevőjéről a 2008. decemberi adatok figyelembevételével az alábbi táblázatos formában rendelkezésre álló, a hasznosítható üres lakásokat tartalmazó adatot bocsátom rendelkezésére:

 

 

 

Egy szobás lakások

Fél szobás lakások

Másfél szobás lakások

Kettő szobás lakások

Kettő + fél szobás lakások

Három szobás lakások

Három + fél szobás lakások

Lakások mindösszesen

 

 

db

m2

db

m2

db

m2

db

m2

db

m2

Db

m2

db

m2

db

m2

  Szükséglakás

3

50,95

8

114,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

165,45

  Komfort nélküli

45

1234,58

0

0

5

203

2

91,2

0

0

0

0

0

0

52

1528,78

  Félkomfortos

5

173,7

0

0

2

75,85

1

51

0

0

0

0

0

0

8

299,85

  Komfortos

23

763,36

0

0

2

84,4

8

489,19

1

64,7

0

0

1

123,2

35

1524,85

 Összkomfortos

3

95,95

0

0

0

0

1

49,6

0

0

1

63,8

0

0

5

209,35

összesen:

79

2318,54

8

114,5

9

363,25

12

680,99

1

64,7

1

63,8

1

123,2

111

3728,3

 

 

Az üres lakások tervezett hasznosításával kapcsolatos kérdésére tájékoztatom, hogy a megüresedő önkormányzati tulajdonú lakásokat bérbeadás vagy elidegenítés útján hasznosítja az Önkormányzat. A képviselő-testület 607/2008. (XI.26.) számú határozatával elfogadta az Önkormányzat 2009. évi lakásgazdálkodási irányelveit, melynek értelmében 2009. évben az üres és várhatóan megüresedő lakásokat elsősorban a képviselő-testület által meghatározott projektek (Magdolna Negyed II. Program, Józsefvárosi Lakásépítő Társaság) határidőben történő megvalósulása érdekében, az épületekből történő kihelyezési feladatokkal összefüggő bérbeadásra kerülnek felhasználásra.

 

Kérem szíveskedjen a befolyt bevételek felhasználására vonatkozó kérdését pontosítani tekintettel arra, hogy a Pénzügyi Irodával és a Kisfalu Kft-vel történt egyeztetés alapján az üres lakásokra vonatkozó külön nyilvántartással Önkormányzatunk nem rendelkezik. A kérdés pontosítását követően amennyiben az elidegenítésből származó bevételekre vonatkozó adatokat kívánja megismerni a Kisfalu Kft. ügyvezetőjéhez Kovács Ottóhoz (Bp., VIII. Losonci u. 2.), amennyiben más adatokat kíván megismerni közvetlenül dr. Xantus Judit jegyző asszonyhoz (jegyzo@jozsefvaros.hu)  szíveskedjen a továbbiakban fordulni tekintettel arra, hogy az Önkormányzat költségvetésével összefüggő adatok nyilvántartása nem tartozik Irodánk feladatkörébe, így erre vonatkozó adatokkal sajnálatosan nem szolgálhatunk. További lakásügyi kérdésben szívesen állunk rendelkezésére.

 

 

 

Budapest, 2009. március 10.

 

 

Tisztelettel:

 

 

 

dr. Bojsza Krisztina

irodavezető